Stratos denzitometar

  • Aparat najnovije DXA  tehnologije
  • Pregled obuhvata bezbedno i neinvazivno merenje koštane mineralne gustine  kičme i kuka sa opisom lekara
  • Posebna priprema za pregled nije potrebna
  • Pregled traje 5-10 minuta
  • Nalaz se izdaje odmah nakon pregleda

 

 

 

 

 

Comments are closed.