Prevencija i lečenje

Opšte preventivne mere za sprečavanje osteoporoze su:

  • zdrava i raznovrsna ishrana radi zadovoljenja dnevnih potreba u kalcijumu i vitaminu D
  • redovno izlaganje suncu
  • održavanje telesne težine
  • redovno vežbanje i svakodnevne fizičke aktivnosti
  • izbegavanje sedenternog načina života

Prema preporukama treba lečiti: 

  • žene sa ranijim frakturama kičme ili kuka
  • žene sa T-scorom < – 2,5 SD 
  • žene sa T-scorom  – 2 SD uz prisustvo faktora rizika za frakture

DXA denzitometrija je najbolji pokazatelj uspešnosti lečenja

Comments are closed.