Cenovnik

NAZIV USLUGE

 
Pregled specijaliste reumatologa
2.000 din
Kontrolni pregled specijaliste reumatologa (u periodu od 30 dana.)
1.400 din
Kontrola laboratorijskih rezultata
1.000 din
DXA denzitometrija
3.400 din
Ultrazvuk zglobova
2.400 din
Ultrazvuk mekih tkiva i mišića
2.400 din
Ultrazvuk Achilove tetive
2.400 din
Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka
2.400 din
Intraartikularna injekcija KS pod kontrolom ultrazuka
2.400 din
Pukcija zglobova pod kontrolom UZ sa aplikacijom KS
3.800 din
I.A. injekcija sa aplikacijom viskosuplemenata                                                          
8.550 din
 
 
Pregled specijaliste kardiologa sa EKG-om                                   
Pregled specijaliste interventnog kardiologa sa EKG-om  
2.000 din
3.000 din
Kontrolni pregled spec.  interventnog kardiologa (u periodu od 30 dana)   2.000 din.
Kontrolni pregled specijalste kardiologa (u periodu od 30 dana)
1.400 din
Ehokardiografski pregled srca sa kolor doplerom
2.800 din
Kolor dopler krvnih sudova vrata
2.600 din
EKG monitoring (bez tumačenja)
400 din
  24 h holter krvnog pritiska                                                                                                    
        3000 din
 48 h holter krvnog pritiska   
24h holter EKG-a   
48h holter EKG-a                                                            
         3900 din
        3000 din
       3900   din
Pregled specijaliste endokrinologa
2.000 din
Kontrolni pregled specijaliste endokrinologa (u periodu od 30 dana)
1.400 din
Ultrazvuk štitaste zlezde
2.400 din
 
 
 
 
Pregled specijaliste hematologa
2.000 din
Kontrolni pregled specijaliste hematologa (u periodu od 30 dana)
1.400 din
Pregled subspecijaliste hematologa-trombofilija
4.000 din
 
 
 Pregled subspecijaliste ishrane (dijetologa)
       4000 din.
 Kontrolni  pregled subspecijaliste ishrane (dijetologa)
        2000 din
Pregled specijaliste gastroenterologa
2.000 din
Kontrolni pregled gastroenterologa
1.400 din
Ultrazvučni pregled abdomena
2.600 din
 
 
 
 
Pregled profesora nefrologije
3.000 din
Pregled specijaliste nefrologa
2.000 din
Kontrolni pregled nefrologa
1.400 din
Ultrazvuk bubrega i mokracnih kanala
2.800 din
 
 
 
 
EKG bez tumačenja u kućnim uslovima
1.000 din
Specijalistički pregled u kućnim uslovima
4.000 din
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije
1.400 din
 
 
 
 
Davanje injekcije intramuskularno
400 din
Davanje injekcije intravenozno
600 din
Davanje infuzije
800 din
 

Comments are closed.