Cenovnik

 NAZIV USLUGE            din.
Pregled specijaliste reumatologa
2.400 
Kontrolni pregled specijaliste reumatologa (u periodu od 30 dana)                     
Pregled profesora i docenta reumatologije
Kontrolni pregled profesora i docenta reumatologije (u periodu od 30 dana)                                                                                            
1.600 
3.000
2.000
Kontrola laboratorijskih rezultata                                                                         
1.200 
DXA denzitometrija                                                                                                
3.800 
Ultrazvuk zglobova
2.600 
Ultrazvuk mekih tkiva i mišića
2.600 
Ultrazvuk Achilove tetive
  2.600 
Punkcija zgloba + i.a. aplikacija Diprophos-a, pod kontrolom ultrazvuka             
  4.300 
Intraartikularna aplikacija Diprophos-a, pod kontrolom ultrazuka
  3.000 
Terapija bola,  pod kontrolom UZ                                     
3.000 
Intraartikularna aplikacija viskosuplementa (Cartinorm), pod kontrolom UZ                                                            
8.800
ORTHOKIN TERAPIJA                                                                                         
  119.000 
Pregled specijaliste kardiologa sa EKG-om                                   
Pregled specijaliste interventnog kardiologa sa EKG-om                                      
      2.400 
      3.000 
Kontrolni pregled specijaliste  interventnog kardiologa                                                                                                              
       2.000
Kontrolni pregled specijalste kardiologa (u periodu od 30 dana)                                                   
1.600 
Ehokardiografski pregled srca sa kolor doplerom
3.000 
Color Doppler krvnih sudova vrata
Color Doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta                           
Color Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta
Color Doppler arterija ili vena
2.600 
3.600
3.600
2.600
EKG monitoring (bez tumačenja)
400
 24 h holter krvnog pritiska                                                                                                       
       3.000
 48 h holter krvnog pritiska 
 72 h holter krvnog pritiska
24h holter EKG-a   
48h holter EKG-a 
72 h holter EKG-a   
Ergometrija (test fizickim opterecenjem srca)
Stres ehokardiografski test
                                                        
      3.900 
      4.800 
      3.000 
       3.900
       4.800
       3.300
      5.400 
Pregled specijaliste endokrinologa
2.400
Kontrolni pregled specijaliste endokrinologa (u periodu od 30 dana)
1.600
Ultrazvuk štitaste zlezde
2.600
 
 
 
 
Pregled specijaliste hematologa
2.400
Kontrolni pregled specijaliste hematologa (u periodu od 30 dana)
1.600
Pregled subspecijaliste hematologa
Kontrolni pregled subspecijaliste hematologa                                                 
4.000
4.000
 
 
 Pregled subspecijaliste ishrane (dijetologa)
        4000
 Kontrolni  pregled  subspecijaliste ishrane (dijetologa)
        2000
Pregled profesora gastroenterologa
Pregled specijaliste gastroenterologa
3.000
2.400
 
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa (u periodu od 30 dana)           
Kontrolni pregled gastroenterologa (u periodu od 30 dana)
2.000
 1.600 
Ultrazvučni pregled abdomena
2.800
 
 
 
 
Pregled profesora nefrologa
3.000
Pregled specijaliste nefrologa
Kontrolni pregled profesora nefrologa (u periodu od 30 dana)        
2.400
2.000
Kontrolni pregled specijaliste nefrologa (u periodu od 30 dana)
1.600
Ultrazvuk bubrega i mokracnih kanala
2.800
Pregled specijaliste interniste
Kontrolni pregled specijaliste interniste (u periodu od 30 dana)     
       2.400
       1.600
Pregled specijaliste onkologa 
Kontrolni pregled specijaliste onkologa (u periodu od 30 dana)      
       2.400
       1.600
EKG bez tumačenja u kućnim uslovima
1.000
Specijalistički pregled u kućnim uslovima
4.000
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije                                                         
1.600
Konsultacija
       1.000
Tumacenje radioloskih nalaza (Rtg, MR, CT)                                           
       3.000
Davanje injekcije intramuskularno
Davanje injekcije Diprophos intramuskularno                                                   
400
750
Davanje injekcije intravenozno
600
Davanje infuzije
800
 

Comments are closed.