Osteoporotične frakture

Osteoporotične frakture najčešće nastaju na kičmenim pršljenovima, kuku, distalnom delu podlaktice i kostima karlice ali se mogu javiti i na drugim kostima

                     ·            Sa produženjem prosečne dužine života, prelomi dostižu epidemijske razmere

                     ·            1990. godine u svetu je bilo 1,66 miliona preloma kuka

                     ·            2050. godine se očekuje 6,3 miliona preloma 

                     ·            Najčešći osteoporotični prelomi su frakture kičmenih pršljenova. Svaka peta žena u menopauzi, jedna od tri žene životnog doba od 60 do 70 godina i dve od tri životnog doba preko 80 godina imaju osteoporotičnu vertebralnu frakturu

                     ·            Frakture  u srednjem torakalnom delu kičme dovode do teških kifoza čija je posledica smanjenje plućne funkcije

                     ·            Prelomi pršljenova mogu dovesti i do teškog hroničnog bola neurogenog porekla često praćenog anksioznošću i depresijom

                     ·            frakture kičmenih pršljenova povećavaju rizik od nove vertebralne frakture pet puta i rizik od drugih fraktura dva puta u vezi su sa povećanim mortalitetom 

                     ·            Najteža posledica osteoporoze  je fraktura kuka

                     ·            20% preloma kuka završava se smrću u prvoj godini od preloma

                     ·            Posle prvog preloma trećina bolesnika doživljava prelom i drugog kuka 

                     ·            Prelomi kuka često dovode  i do komplikacija kao što su duboke venske tromboze i plućne embolije 

 

 

 

Comments are closed.