ORTHOKIN TERAPIJA

Orthokin terapijski sistem je jedinstven način lečenja bolova u zglobovima kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lekova i drugih stranih supstanci. Ova metoda lečenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vaših vlastitih endogenih proteina i faktora zalečenja.

1. Krv se uzima iz vene direktno u specijalnu EOT monovetu. Posebno tretirane staklene kuglice koje se nalaze unutar monovete “lepe” na sebe ćelije krvi i podstiču sintezu proteina blokatora upale.
2. Monovete se pohranjuju u inkubator na 37C, 6-9 sati, što prestavlјa optimalne uslove za kvalitetnu sintezu proteina blokatora upale.
3. Centrifugiranjem se ćelije krvi odvajaju od seruma obogaćenog visokom koncentracijom proteina blokatora upale i čuvaju za dalјu primenu.
4. Finalno dobijamo 5 injekcija seruma, koje se zavisno o indikaciji, 1-2 puta nedelјno ubrizgavaju u oboleli zglob ili drugu regiju tela.

Фотографија корисника Rheuma medica

.

Comments are closed.