Reumatologija

 

DXA DENZITOMETRIJA

Pregled obuhvata bezbedno i neinvazivno merenje koštane mineralne gustine kičme i kuka. Nakon snimanja dobija se nalaz lekara specijaliste-reumatologa, sa analiziranim rezultatima i propisanom terapijom.

DXA denzitometrija je zlatni standard za dijagnozu osteoporoze. Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju. Približno 10% celokupne populacije ima osteoporozu, značajno češće žene. Prisutna je kod svake druge žene i svakog osmog muškaraca starijih od 50 godina.

Bolesnici sa osteoporozom nemaju tegobe sve do nastanka preloma kostiju koji se mogu desiti i pri uobičajnim aktivnostima. Najčešće su dešavaju prelomi pršljenskih tela kičmenog stuba, vrata butne kosti i kostiju podlaktice.

Ovi prelomi često dovode do trajne invalidnosti i smanjenja kvaliteta života zbog čega je važno na vreme utvrditi smanjenje koštane mineralne gustine.

UTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA 

Ultrazvukom se mogu videti zlogobovi i meka tkiva. Koristi se kod povreda mekih tkiva, ili zglobova, kao i kod upala i bola u zglobu, ili u tkivu, nepoznatog uzroka. Ultrazvuk zgloba se koristi i u slučajevima kada u zglob treba dati (pomoću injekcije, intraartikularno) određenu terapiju, ili punktirati, da bi se izvadila “voda” iz zgloba.

ULTRAZVUČNI PREGLED AHILOVE TETIVE

Ultrazvučni pregled Ahilove tetive u cilju dijagnostike povreda i oboljenja. 

ULTRAZVUČNI PREGLED MEKIH TKIVA

Ultrazvučni pregled mekih tkiva, u cilju dijagnostike povreda i oboljenja.

PUNKCIJA ZGLOBA

Punkcija zgloba se radi u dijagnostičke i terapijske svrhe. Može se raditi i pod kontrolom ultrazvuka, kad se na ekranu prati put igle za punkciju i ceo proces evakuacije izlivene tečnosti iz zglobne šupljine. Evakuisana tečnost se može poslati na citološku, mikrobiološku ili biohemijsku analizu, zavisno od procene reumatologa.

INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA

Intraartikularna injekcija je terapijska mera kojom se u šupljinu zgloba ubrizgava lek: najčešće kortikosteroid u cilju lečenja zapaljenja ili neki od derivata hijaluronske kiseline u cilju obnavljanja zglobne hrskavice.

 

 

 

Comments are closed.