Nefrologija

 

 

Nefrološka obrada bolesnika sa sumnjom na akutnu i hroničnu bubrežnu bolest

Dijagnostika i lečenje visokog krvnog pritiska i bolesti bubrega: dijabetičke nefropatije, glomerulonefritisa, tubulointersticijskih bolesti i infekcija urinarnog trakta, vaskularnih i naslednih bolesti bubrega, tumora i oštećenja bubrega uzrokovanih lekovima

Praćenje bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom

Dijagnostika i lečenje poremećaja mineralnog koštanog metabolizma

Dijagnostika i lečenje acidobaznih poremećaja, poremećaja kalijuma, kalcijuma, fosfata i tečnosti

Konsultacije u vezi primene lekova kod bubrežnih bolesnika

Ultrazvuk bubrega i urotrakta

Uzimanje uzoraka za laboratorijsku obradu krvi i mokraće i njihova interpretacija

Uzimanje mokraće za analizu 24-satnog urina, urinokulturu i njihovu interpretaciju

Interpretacija testova bubrežne funkcije i specifičnih markera bubrežnog oštećenja

Comments are closed.