Kardiologija

KARDIOLOŠKI PREGLED

Pregled specijaliste kardiologa, koji podrazumeva razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje laboratorijskih nalaza, dijagnostičkih procedura i drugih nalaza iz medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA

Ultrazvuk srca (ehokardiografija) je dijagnostička metoda koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura. Izvodi se posebnom sondom koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša, te se ova metoda stručno zove transtorakalni ultrazvuk srca. Metoda je neinvazivna, bezbolna, pre pregleda nije neophodna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi.

Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića i srčanih zalistaka, o dimenzijama srčanih šupljina, i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Color-doppler tehnika omogućava vizuelizaciju u boji toka krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja znatno preciznija.

Velike su mogućnosti ultrazvučne dijagnostike u sledećim stanjima:

  • Primarne kardiomiopatije – bolesti srčanog mišića (dilatativne, hipertrofične, restrikcijske i infiltrativne)
  • Bolesti srčanih zalistaka (stenoze – „suženja”, prolapsi, regurgitacije itd.)
  • Urođene srčane mane (pretkomorski, komorski i septalni defekti, sve njihove varijante i kombinacije, tetralogija i pentalogija Fallot itd.)
  • Intrakardijalne promene (tumori i ciste perikara i srčanog mišića, ehinokokne ciste, pretkomorski i komorski krvni ugrušci itd.)

EKG

EKG pokazuje srčanu frekvencu i ritam srčanih otkucaja, srčanu osovinu, veličinu srca i većinu srčanih oštećenja, oboljenja koronarki i srčanih krvnih sudova, srčane ovojnice, poremećaje elektrolita, i nekih hormona. Registruje se u različitom trajanju, od jednog i više srčanih cikulsa, do monitoringa srca kada se snimak direktno uživo posmatra i beleži, zapis se štampa na EKG papirnoj traci.

DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

Doppler krvnih sudova vrata i glave je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata i glave. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ili njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage, ili plakovi, koji sužavaju šupljinu krvnog suda.

Comments are closed