Kardiologija

KARDIOLOŠKI PREGLED

Pregled specijaliste kardiologa, koji podrazumeva razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje laboratorijskih nalaza, dijagnostičkih procedura i drugih nalaza iz medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA

Ultrazvuk srca (ehokardiografija) je dijagnostička metoda koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura. Izvodi se posebnom sondom koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša, te se ova metoda stručno zove transtorakalni ultrazvuk srca. Metoda je neinvazivna, bezbolna, pre pregleda nije neophodna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi.

Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića i srčanih zalistaka, o dimenzijama srčanih šupljina, i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Color-doppler tehnika omogućava vizuelizaciju u boji toka krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja znatno preciznija.

Velike su mogućnosti ultrazvučne dijagnostike u sledećim stanjima:

 • Primarne kardiomiopatije – bolesti srčanog mišića (dilatativne, hipertrofične, restrikcijske i infiltrativne)
 • Bolesti srčanih zalistaka (stenoze – „suženja”, prolapsi, regurgitacije itd.)
 • Urođene srčane mane (pretkomorski, komorski i septalni defekti, sve njihove varijante i kombinacije, tetralogija i pentalogija Fallot itd.)
 • Intrakardijalne promene (tumori i ciste perikara i srčanog mišića, ehinokokne ciste, pretkomorski i komorski krvni ugrušci itd.)

EKG

EKG pokazuje srčanu frekvencu i ritam srčanih otkucaja, srčanu osovinu, veličinu srca i većinu srčanih oštećenja, oboljenja koronarki i srčanih krvnih sudova, srčane ovojnice, poremećaje elektrolita, i nekih hormona. Registruje se u različitom trajanju, od jednog i više srčanih cikulsa, do monitoringa srca kada se snimak direktno uživo posmatra i beleži, zapis se štampa na EKG papirnoj traci.

DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

Doppler krvnih sudova vrata i glave je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata i glave. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ili njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage, ili plakovi, koji sužavaju šupljinu krvnog suda.

 

AMBULATORNI MONITORING KRVNOG PRITISKA (AMBP)

Metoda je neinvazivna, automatizovana, omogućava merenje krvnog pritiska i danju i noću,  u zadatim intervalima tokom 24 ili 48 h. Sastoji se od manžetne i malog monitora povezanog sa manžetnom preko kabla za insuflaciju. Koriste najčešće oscilatorni način merenja krvnog pritiska a razmak između merenja je 15 do 30 minuta. Ovaj način merenja se pokazao u najboljoj korelaciji sa  promenama na target organima uzrokovanih  hipertenzijom. Njegove prednosti su sledeće:

 • dijagnostika “hipertenzije belih mantila”-WCH
 • registrovanje dužine hipertenzivnog opterećenja tokom 24 ili 48 h
 • postojanje ili gubitak dnevnog ritma (dipper-nondipper)
 • varijabilnost krvnog pritiska
 • evidentiranje ortostatske hipotenzije
 • odličan je za procenu antihipertenzivne terapije
 • dijagnostikuje maskiranu hipertenziju

Comments are closed.