Kardiologija

KARDIOLOŠKI PREGLED

Pregled specijaliste kardiologa, koji podrazumeva razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje laboratorijskih nalaza, dijagnostičkih procedura i drugih nalaza iz medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA

Ultrazvuk srca (ehokardiografija) je dijagnostička metoda koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura. Izvodi se posebnom sondom koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša, te se ova metoda stručno zove transtorakalni ultrazvuk srca. Metoda je neinvazivna, bezbolna, pre pregleda nije neophodna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi.

Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića i srčanih zalistaka, o dimenzijama srčanih šupljina, i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Color-doppler tehnika omogućava vizuelizaciju u boji toka krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja znatno preciznija.

Velike su mogućnosti ultrazvučne dijagnostike u sledećim stanjima:

 • Primarne kardiomiopatije – bolesti srčanog mišića (dilatativne, hipertrofične, restrikcijske i infiltrativne)
 • Bolesti srčanih zalistaka (stenoze – „suženja”, prolapsi, regurgitacije itd.)
 • Urođene srčane mane (pretkomorski, komorski i septalni defekti, sve njihove varijante i kombinacije, tetralogija i pentalogija Fallot itd.)
 • Intrakardijalne promene (tumori i ciste perikara i srčanog mišića, ehinokokne ciste, pretkomorski i komorski krvni ugrušci itd.)

EKG

EKG pokazuje srčanu frekvencu i ritam srčanih otkucaja, srčanu osovinu, veličinu srca i većinu srčanih oštećenja, oboljenja koronarki i srčanih krvnih sudova, srčane ovojnice, poremećaje elektrolita, i nekih hormona. Registruje se u različitom trajanju, od jednog i više srčanih cikulsa, do monitoringa srca kada se snimak direktno uživo posmatra i beleži, zapis se štampa na EKG papirnoj traci.

DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

Doppler krvnih sudova vrata i glave je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata i glave. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ili njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage, ili plakovi, koji sužavaju šupljinu krvnog suda.

 

AMBULATORNI MONITORING KRVNOG PRITISKA (AMBP)

Metoda je neinvazivna, automatizovana, omogućava merenje krvnog pritiska i danju i noću,  u zadatim intervalima tokom 24 ili 48 h. Sastoji se od manžetne i malog monitora povezanog sa manžetnom preko kabla za insuflaciju. Koriste najčešće oscilatorni način merenja krvnog pritiska a razmak između merenja je 15 do 30 minuta. Ovaj način merenja se pokazao u najboljoj korelaciji sa  promenama na target organima uzrokovanih  hipertenzijom. Njegove prednosti su sledeće:

 • dijagnostika “hipertenzije belih mantila”-WCH
 • registrovanje dužine hipertenzivnog opterećenja tokom 24 ili 48 h
 • postojanje ili gubitak dnevnog ritma (dipper-nondipper)
 • varijabilnost krvnog pritiska
 • evidentiranje ortostatske hipotenzije
 • odličan je za procenu antihipertenzivne terapije
 • dijagnostikuje maskiranu hipertenziju

 

ERGOMETRIJA

Ergometrija ili test fizičkim opterećenjem je neinvazivna dijagnostička metoda koja može otkriti simptome i znakove oboljenja srca i krvnih sudova (koronarna bolest srca) koji nisu prisutni u mirovanju i kojom se može proceniti srčana funkcija.

Najčešće se izvodi zbog procene ishemije srca u opterećenju i sumnje na koronarnu bolest srca, praćenja bolesnika kod kojih je već evidentirana koronarna bolest srca (stanje nakon infarkta srca, ugradnje stenta ili kardiohirurškog zahvata s ugradnjom bypass-a) pri čemu se određuju težina, prognoza i eventualna progresija bolesti tokom vremena, procene kretanja pritiska i pulsa u opterećenju te funkcionalnog statusa, tj. kako se ponaša srce kao pumpa (npr. u ispitanika s kardiomiopatijama). Takođe se izvodi zbog pojave srčanih aritmija, procene efekta medikamentnog ili invazivnog lečenja (ugradnja stenta ili bypass-a) te procene sposobnosti za neka zanimanja.

Šta obuhvata ergometrija ?

Ergometrija se izvodi na test traci ili ergo biciklu uz progresivni porast stepena opterećenja prema standardiziranom protokolu pri čemu se beleže vrednosti krvnog pritiska i pulsa, promene na EKG-u kao i subjektivne tegobe ispitanika (bol u grudima, gušenje, bol u nogama, vrtoglavica i sl).

Kako se pripremiti ?

Preporučujemo najmanje tri sata pre testiranja ne jesti, ne konzumirati kofeinske napitke i ne pušiti. Pre testiranja izbegavati i veće fizičke poslove. Potrebno je obući udobnu obuću i odeću te uzeti svu redovnu terapiju. Prema savetu lekara ponekad je potrebno izbeći uzimanje nekih lekova na dan ili nekoliko dana pre testiranja, ali to nikako ne učiniti bez dogovora sa svojim doktorom.

 

HOLTER MONITORING EKG-A

Promene u poremećaju srčnog ritma, koje nisu kontinuirane, koje se javljaju povremeno ili samo u nekim određenim situacijama, neće uvek biti registrovane na običnom EKG snimku, a posebno ne tokom jednog lekarskog pregleda.

Kako bismo saznali da li postoje promene u električnoj aktivnosti srčanog mišića u svakodnevnim, realnim životnim okolnostima 24h, 48h, 72h i 168 satni Holter EKG-a je veoma važna dijagnostička metoda.

Svaki nejasni bol u grudima, preskakanje srca, lupanje srca, gušenje, zamaranje, pritisak u grudima, gubitak svesti, omaglica, slabost, nesigurnost, osećaj nadutosti, nelagodnost u želudcu , nedostatak vazduha…znakovi su za bolest srca i razlog za koriscenje Holter EKG-a.

Od pacijenta se očekuje da sprovodi sve normalne dnevne aktivnosti, s tim da se srčani rad beleži i tokom sna.

Tokom snimanja Holtera kroz 24, 48, 72 ili 168 sati moguće je utvrditi poremećaj u ritmu srca kao i prokrvljenost srca koje je nemoguće uočiti tokom snimanja običnog EKG-a. Nakon sprovedenog Holter monitoringa, podaci iz njegove memorije prebacuju se u posebno osmišljen program na kompjuteru, gdje ordinirajući kardiolog analizira snimljeni zapis. Nakon ovih provera, kardiolog izdaje nalaz u kojem su brojni parametri kao npr. prosečni broj, maksimalni, te minimalni broj otkucaja srca, aritmije, znaci za slabiju prokrvljenost srca i sl.

Podsetićemo da će kardiolog zahtevati holter i da utvrdi koliko su preporučeni lekovi imali učinka kod navedenih problema.

Redovne kontrole Holtera neophodne su i kod osoba koje već imaju implantiran pacemaker odnosno elektrostimulator. Date vrednosti određuju najčešće koliko je potrebno još dodatnih ispitivanja ili uvođenje, zavisno od nalaza, i novih lekova za srce, pa i to da li je neophodna ugradnja srčanog stimulatora, kako bi se postigao i vratio regularan ritam rada srca.

Pregled nema rizika i bezbolan je.

 

 

Comments are closed.