O nama

Februara 2016. godine u Nišu je osnovana Specijalistička internistička ordinacija ʺRheuma medicaʺ, kao rezultat želja i potreba da se u okviru zdravstvene usluge pacijentima omogući jedan drugačiji pristup lečenju u čijem će središtu biti čovek u punom smislu značenja te reči. Dakle, ne drugi način lečenja, već način koji će biti humaniji i u kojem treba razumeti osobu i njene ukupne poteškoće koje su dovele do nastajanja bolesti, način u kome su pacijent i doktor ravnopravni partneri u stvaranju projekta koji omogućava ostvarenje naših želja i put ka ozdravljenju.

Smatramo da je potreba čoveka za razumevanjem njegovog stanja, toplom reči, stručnom pomoći doktora stara kao i čovek, te da je danas u razvijenoj civilizaciji još potrebnija.

Koliko god je nauka u medicini napredovala, mišljenja smo da je doktor i dalje najvažnija karika u procesu lečenja.
.

Comments are closed.