Lečenje artroza (oštećenja hrskavice zglobova)

Nastajanje artroza ili oštećenja hrskavice zglobova se u izvesnoj meri može sprečiti , njena pojava odložiti a njen razvoj usporiti.

Kada se artroza pojavi treba je blagovremeno i uporno lečiti. Dva su osnovna načina lečenja – lekovima i hiruškim putem. Neki od lekova, kao paracetamol na primer, pomažu smirenju tegoba, pre svega bolova. Nesteroidni antireumatici su pak lekovi koji ublažavaju bolove ali i smiruju zapaljenje , uvek u manjoj ili većoj meri prisutno kod artroza – ibuprofen, diklofenak, meloksikam, nimesulid. Ovi lekovi nisu sposobni da u značajnijoj meri doprinesu oporavku hrskavice. Zato je razvijena posebna grupa lekova koji pomažu hrskavici a najčešće sadrže glukozamin sulfat i/ili hondroitin sulfat.
Uz primenu lekova, metode fizikalne medicine mogu značajno pomoći u lečenju artroza.
Ukoliko se artroza i dalje razvija , ako su bolovi jaki i oštećenja velika, onda se mora preći na hiruško lečenje. Postoji niz hiruških metoda a najpoznatija je ugradnja veštačkih zglobova.

Najbolji poznati lekovi
Najbolji i najjači lekovi za lečenje artroza razvijeni su u obliku injekcija koje se daju u obolele zglobove. Kao osnovni lek sadrže hijaluronsku kiselinu. Injekcije sa hijaluronskom kiselinom se u svetu, u terapiji artroza, koriste već nekoliko decenija. Ti lekovi kod srednje teških artroza kolena i kukova mogu da pomognu da se ublaže bolesnikove tegobe i da dodje do izvesnog oporavka. Bolji lekovi u konzervativnom lečenju u zvaničnoj medicini trenutno ne postoje.

Rana dijagnoza bolesti prvi je preduslov za dobru kontrolu bolesti i uspešno lečenje.
Za postavljanje dijagnoze ali i praćenje toka i lečenje reumatskih bolesti –

Specijalistička internistička ordinacija ʺRheuma medicaʺ
ul. Knjaževačka br. 12, Niš ,
telefoni 018/ 258-649
064/ 7000-727

Comments are closed.