Klinička slika

 

  • Osteoporoza je klinički neupadljiva, bez bolova i simptoma upozorenja (“tiha epidemija”)
  • Pojava simptoma govori o uznapredovaloj bolesti kada su se javile njene posledice – prelomi 
  • Osteoporotični prelomi  nastaju spontano (slučaj sa kičmenim pršljenovima), ili pri padu (kada nastaje prelom kuka)

Comments are closed.