Nutritivna terapija

Novo u Specijalističkoj internističkoj ordinaciji ʺRHEUMA MEDICAʺ Nutritivna terapija U Ordinaciji ʺRHEUMA MEDICAʺ medicinsku nutritivnu terapiju, od oktobra 2017. godine, sprovodi Primarijus dr Gordana Dolić, subspecijalista ishrane za zdrave i bolesne osobe. Nutritivna terapija pruža preporuke za zdravu ishranu svim ljudima, i zdravim i bolesnim, trudnicama, dojiljama i deci. Individualni…

DETALJNIJE

Trombofilija i trudnoća

Trudnoća je stanje u kome je povećana sklonost ka zgrušavanju krvi (povećano je stvaranje fibrinogena, povećan je nivo brojnih faktora zgrušavanja krvi – FII, FVII, FVIII, FX, FXII, povećan je nivo PAI-1, smanjena je fibrinoliza, značajno je smanjen nivo proteina S, a javlja se i stečena rezistencija na aktivirani protein…

DETALJNIJE

Šećerna bolest (diabetes mellitus)

Šećerna bolest je metabolički poremećaj obeležen apsolutnim ili relativnim nedostatkom insulina koji kao posledicu ima povišenje glukoze u krvi (hiperglikemiju). Pored poremećaja metabolizma ugljenih hidrata, istovremeno postoji i poremećaj metabolizma masti i belančevina. To je hronična bolest, zahvata sve starosne grupe i u stalnom je i progresivnom porastu.  Danas je…

DETALJNIJE

Lečenje artroza (oštećenja hrskavice zglobova)

Nastajanje artroza ili oštećenja hrskavice zglobova se u izvesnoj meri može sprečiti , njena pojava odložiti a njen razvoj usporiti. Kada se artroza pojavi treba je blagovremeno i uporno lečiti. Dva su osnovna načina lečenja – lekovima i hiruškim putem. Neki od lekova, kao paracetamol na primer, pomažu smirenju tegoba,…

DETALJNIJE

Najčešća reumatska oboljenja

Artroza ili oštećenje hrskavice kolena Artroza je degenerativna bolest zglobova. Najčešće pogađa ljude srednje i starije životne dobi, češće žene nego muškarce. Najčešće lokalizacije artroza su zglobovi šaka, kolena i kukovi. Artroza je jedan od najčešćih medicinskih problema u svetu, nastaje kao rezultat mehaničkih i bioloških zbivanja koja dovode do…

DETALJNIJE

Prevencija – najbolji lek protiv osteoporoze

Primarna prevencija osteoporoze se sprovodi u opštoj populaciji i obuhvata sve uzraste i oba pola: decu, odraslo stanovništvo, trudnice, (peri)menopauzne žene, populaciju starih. Cilj primarne prevencije je da se, u periodu rasta i sazrevanja lokomotornog sistema, postigne maksimalna genetski predodređena koštana gustina. U periodu zrelosti cilj je da se održi…

DETALJNIJE

Dijagnoza reumatskih bolesti

Reumatske bolesti se nalaze na prvom mestu po učestalosti među masovnim nezaraznim bolestima i obuhvataju veliki broj različitih zapaljenskih i degenerativnih oboljenja. Termin reumatske bolesti najčešće se koristi za degenerativna reumatska oboljenja, poput osteoartroza, koja se javljaju među starijom populacijom. Medjutim, hronični zapaljenski artritisi, kao reumatska oboljenja, javljaju i kod…

DETALJNIJE