Dobrodošli !

Dobrodošli !

Rheuma Medica - Specijalistička internistička ordinacija

ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA I MEKIH TKIVA

DXA DENZITOMETRIJA

Aparat najnovije DXA tehnologije